Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Gold Plus Supplier Gold Plus Supplier SGS Alibaba Gold Plus Supplier 2020-03-26 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen USG Technology Co., Ltd Product: Food Waste Disposer M/N: PX-FWD-20L, PX-FWD-226L 2017-06-08 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen USG Technology Co., Ltd. Product: Assembly Biogas System M/N: PX-ABS-3.4M3, PX-ABS-1.2M3, PX-ABS-15M3, PX-ABS-66M3, PX-ABS-260M3, PX-ABS-1380M3 2015-03-01 ~ Đã xác minh
CE CE Shenzhen USG Technology Co., Ltd Product: Food Waste Disposer M/N: PX-FWD-20L, PX-FWD-226L 2017-06-08 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Scaffolding type soft anaerobic reactor ZL 2015 1 0697602.1 Scaffolding type soft anaerobic reactor INVENTION 2020-04-02 ~ Đã xác minh
Liner type concrete tank forming equipment ZL200810142403.4 Liner type concrete tank forming equipment INVENTION 2010-04-14 ~ 2018-08-13 Đã xác minh
A kind of Assembling anaerobic fermentation device ZL201010102497.X A kind of Assembling anaerobic fermentation device INVENTION 2012-10-31 ~ 2020-01-25 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
PUXIN-USA Trademark 5883426 PUXIN-USA Trademark Machinery>>Environmental Machinery>>Waste Treatment Machinery,Machinery>>Environmental Machinery>>Water Treatment Machinery,Energy>>Biogas 2019-10-14 ~ Đã xác minh
Certificates of trademark registration 4119435 Certificates of trademark registration Energy>>Biogas,Machinery>>Environmental Machinery>>Water Treatment Machinery,Machinery>>Environmental Machinery>>Waste Treatment Machinery 2007-09-07 ~ 2027-09-06 Đã xác minh
Certificates of trademark registration 4119436 Certificates of trademark registration Machinery>>Environmental Machinery>>Waste Treatment Machinery,Energy>>Biogas 2006-11-07 ~ 2026-11-06 Đã xác minh
Certificates of trademark registration 3449620 Certificates of trademark registration Energy>>Biogas,Machinery>>Environmental Machinery>>Water Treatment Machinery,Machinery>>Environmental Machinery>>Waste Treatment Machinery 2005-01-07 ~ 2025-01-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này